Ogólne warunki handlowe

 

1. Wstęp

1.1 Niniejsze warunki mają zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej lub zakupu produktów oferowanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

1.2 Zdefiniowane warunki i interpretacje niniejszych Warunków są określone w artykule 26.

2. Akceptacja

2.1 Oświadczasz i gwarantujesz, że:

(a) jesteś osobą fizyczną i masz co najmniej 18 lat;

(b) masz upoważnienie do zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy;  oraz

(c) żadne obowiązujące prawo ani umowa nie uniemożliwiają zawarcia z nami prawnie wiążącej umowy.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do zażądania pisemnego potwierdzenia upoważnienia użytkownika do wyrażenia zgody na niniejsze Warunki.

2.3 Oświadczasz i gwarantujesz, że:

(a) nie zostałeś skazany za żadne przestępstwo komputerowe lub internetowe;  oraz

(b) w przeszłości odmówił dostępu do Produktów lub Witryny.

2.4 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do naszej strony internetowej, jeśli uznamy, że taka odmowa jest konieczna lub właściwa.

2.5 Złożenie zamówienia oznacza:

(a) twoje oświadczenie i gwarancja, że ​​dokładnie i w całości przeczytałeś niniejsze Warunki;

(b) Twoja oferta zakupu Zamówienia wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami;

(c) Twoja zgoda, że ​​wszelkie potwierdzenia zamówienia będą opierać się wyłącznie na niniejszych Warunkach;  oraz

(d) Twoje zobowiązanie wobec nas do przestrzegania niniejszych Warunków.

2.6 Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z Witryny ani kupować żadnych Produktów.

2.7 Musisz wyraźnie wyrazić zgodę na niniejsze Warunki, aby:

(a) przesyłać informacje do naszej Witryny lub za jej pośrednictwem;  lub

(b) zakupu Produktu.

2.8 Odwiedzając naszą stronę internetową, kupując produkty lub zgadzając się na niniejsze Warunki świadczenia usług:

(a) zgadzasz się również z naszą Polityką prywatności oraz

(b) wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszej Polityki dopuszczalnego użytkowania (więcej informacji znajduje się w paragrafie 12 poniżej).

2.9 Zalecamy wydrukowanie kopii niniejszych Warunków do wykorzystania w przyszłości.

2.10 Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie będziesz mógł złożyć zamówienia ani komunikować się z nami.

3. Użytek osobisty

Zgadzasz się korzystać z Witryny wyłącznie w celu zakupu produktów do własnego użytku osobistego i niekomercyjnego jako zleceniodawca, a nie jako agent lub w imieniu jakiejkolwiek innej osoby.

4. Cena

4.1 Ceny Produktów podane na naszej stronie internetowej zawierają koszt dostawy, ale nie zawierają żadnych opłat, podatków, ceł, danin ani podobnych opłat rządowych (  „nieopłacone i nieopodatkowane cło”)  .

4.2 Wszelkie cła, opłaty, obciążenia, podatki lub inne opłaty rządowe i deklaracje dotyczące importu Produktów na adres dostawy są obowiązkiem użytkownika i są ponoszone przez użytkownika i nie są wliczone w cenę Produktów.  W przypadku wszystkich dostaw w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient.  Oprócz kosztów wysyłki obejmuje to również koszt cła lub podatku od sprzedaży w imporcie, ponieważ towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny). To, czy produkt podlega cłu, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia.  Nie płacimy ceł ani podatku od sprzedaży importowej i jest to odpowiedzialność kupującego.  Nasze towary są zawsze wysyłane „nieopłacone i nieopodatkowane”.  Kupujący jest „rejestrowanym importerem” i jest odpowiedzialny za prawidłowe opłacenie wszelkich ceł i/lub podatków importowych oraz musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych kraju importującego.  Ponieważ zasady importu różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia sprawdź obowiązujące w Twoim kraju cła i podatki importowe.  Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do pełnej weryfikacji zgodności ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju importującego.

4.3 Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny Produktów pojawiające się na naszej stronie internetowej były prawidłowe.  Jednak mogą wystąpić przypadki, w których mogą wystąpić błędy.  Jeśli odkryjemy, że nastąpił błąd w cenie, powiadomimy Cię o tym tak szybko, jak to możliwe i damy Ci możliwość ponownego potwierdzenia zamówienia z prawidłową ceną lub anulowania zamówienia.  Jeśli nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować lub nie otrzymamy od Ciebie odpowiedzi, zamówienie zostanie uznane za anulowane, a Ty otrzymasz pełny zwrot pieniędzy.  Jeśli zdecydujesz się ponownie potwierdzić zamówienie, zorganizujemy dostawę Twojego zamówienia i obciążymy Cię płatnością lub pieniędzmi,

4.4 Nie jesteśmy zobowiązani do realizacji zamówienia, jeśli cena podana na stronie jest błędna (nawet po otrzymaniu potwierdzenie zamówienia).

4.5 Ceny mogą się od czasu do czasu zmieniać.  Zmiany te nie będą jednak miały wpływu na zamówienie, dla którego wysłano potwierdzenie zamówienia.

5. Wprowadź zamówienie

5.1 Po złożeniu zamówienia wszystkie zamówienia są uzależnione od dostępności zapasów.  Kiedy będziemy mieli wystarczającą ilość zapasów, aby zrealizować Twoje zamówienie, otrzymasz potwierdzenie zamówienia, które będzie służyć jako potwierdzenie otrzymania Twojego zamówienia.  W przypadku trudności z dostawą lub niedostępności zapasów potrzebnych do realizacji zamówienia, powiadomimy Cię o tym e-mailem i zwrócimy wszelkie płatności dokonane za zamówienie.

5.2 Umowa zostanie zawarta tylko wtedy, gdy wystawiliśmy Ci Potwierdzenie Zamówienia i tylko w odniesieniu do Produktu(ów) objętych Potwierdzeniem Zamówienia.  Niniejsze ogólne warunki stanowią część umowy i są włączone z wyłączeniem wszystkich innych warunków.

5.3 Jeśli Twoje zamówienie składa się z więcej niż jednego produktu, produkty mogą zostać dostarczone do Ciebie w oddzielnych dostawach w różnych terminach.

5.4 Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Produktów z Witryny w dowolnym momencie.  Zastrzegamy sobie również prawo do edytowania lub usuwania wszelkich materiałów lub treści z Witryny.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za usunięcie jakiegokolwiek produktu z naszej witryny ani za modyfikację lub usunięcie jakichkolwiek materiałów lub treści z naszej witryny.

5.5 Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub odrzucenia każdego złożonego przez Ciebie zamówienia w dowolnym momencie (w tym po przesłaniu Ci potwierdzenia zamówienia).  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za anulowanie lub odrzucenie zamówienia.

5.6 Jeśli anulujemy Twoje zamówienie po otrzymaniu płatności (a także po przesłaniu Ci potwierdzenia zamówienia), otrzymasz zwrot pełnej kwoty zapłaconej za zamówienie.

6. Płatność

6.1 Możesz zapłacić za Produkty za pomocą dowolnego procesora płatności wymienionego na naszej stronie internetowej.

6.2 Możesz również zapłacić za swoje zamówienie w całości lub w części dostarczonym przez nas kuponem promocyjnym.  Kupony promocyjne można wprowadzić tylko online przy kasie.

6.3 Możemy korzystać z pośredników płatności w celu przetwarzania płatności między Tobą a nami.  Zgadzasz się, że możemy udostępniać dokumenty i informacje o Tobie podmiotom przetwarzającym płatności, w tym dokumenty i informacje zawierające Twoje dane osobowe.

6.4 Nie jesteśmy regulowanym procesorem płatności ani dostawcą usług pieniężnych i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie płatności lub problemy spowodowane przez pośredników płatności.

6.5 Jesteś odpowiedzialny za podanie pełnych i dokładnych informacji w procesie płatności, a wszystkie płatności muszą być dokonywane z własnych środków.  Składając zamówienie, potwierdzasz, że:

(a) metoda płatności użyta do płatności jest Twoja;

(b) w stosownych przypadkach jesteś prawnym posiadaczem Kuponu promocyjnego;  oraz

(c) masz wystarczające środki lub kredyty, aby zapłacić za odpowiednie Zamówienie.

6.6 Nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie Twoich kart kredytowych, debetowych lub przedpłaconych przez osoby trzecie, nawet jeśli te karty zostały zgłoszone jako skradzione.  Mamy prawo zgłaszać wszelkie oszukańcze płatności lub inne nielegalne działania odpowiednim organom (w tym agencjom informacji kredytowej).

6.7 Użytkownik nie będzie:

(a) wydawać ani podejmować prób dokonania zwrotu pieniędzy w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności dokonanej za Produkty;  lub

(b) anulować wszelkie płatności dokonane w związku z dowolnymi Produktami.

6.8 Użytkownik w pełni zabezpieczy nas przed jakimkolwiek obciążeniem zwrotnym lub anulowaniem płatności dokonanych przez niego oraz w odniesieniu do wszelkich strat, kosztów, odpowiedzialności lub wydatków poniesionych przez nas w związku z takim obciążeniem zwrotnym lub anulowaniem, a my w pełni wypłacić odszkodowanie.

7. Dostawa

7.1 Staramy się dostarczyć Twoje zamówienie na adres dostawy podany podczas składania zamówienia.

7.2 Przeglądając Twoje zamówienie, podamy Ci szacunkową datę dostawy.

7.3 Możemy powiadomić Cię, jeśli jest mało prawdopodobne, że będziemy w stanie dotrzymać szacowanego terminu dostawy, ale nie będziemy ponosić wobec Ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie, w najwyższym stopniu. dozwolone przez prawo.

7.4 Możemy nie być w stanie dostarczyć Produktów do niektórych lokalizacji.  W takim przypadku powiadomimy Cię i zorganizujemy anulowanie zamówienia oraz zwrot kosztów lub dostarczenie zamówienia na alternatywny adres dostawy, który potwierdziłeś.

7.5 Całe ryzyko związane z Produktem przechodzi na Ciebie z chwilą dostawy na adres dostawy, chyba że dostawa jest opóźniona z powodu naruszenia Twoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków.  Ryzyko przechodzi w momencie, w którym dostawa miałaby miejsce, gdyby nie Twoje naruszenie.

7.6 Jeśli nie możesz przyjąć dostawy lub odbioru zamówienia, możemy zostawić Ci kartę z instrukcjami dotyczącymi ponownej dostawy lub odbioru przez przewoźnika.

7.7 Jeśli dostawa lub odbiór opóźni się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki lub nieodebrania przesyłki lub zamówienia od przewoźnika, możemy obciążyć Cię wszelkimi opłatami i innymi kosztami, które zasadnie poniesiemy w związku ze zwrotem zamówienia do Nadawcy, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw lub środków prawnych, które mogą nam przysługiwać.

7.8 Towar zostanie wysłany w ciągu 2-20 dni po potwierdzeniu płatności.  Standardowy czas dostawy to 7-12 dni roboczych, w wyjątkowych przypadkach do 4 tygodni, chyba że w opisie produktu podano inaczej.  Właściciel nie wysyła bezpośrednio.  Zamówienie zostanie wysłane od producenta, gdy tylko całe zamówienie znajdzie się w magazynie.

7.9 Wszelkie cła, opłaty, obciążenia, podatki lub inne opłaty rządowe i deklaracje dotyczące importu Produktów na adres dostawy są Twoim obowiązkiem i są ponoszone przez Ciebie i nie są wliczone w cenę Produktów.  W przypadku wszystkich dostaw w indywidualnych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe koszty, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które musi ponieść klient.  Oprócz kosztów wysyłki obejmuje to również koszt cła lub podatku od sprzedaży w imporcie, ponieważ towary są wysyłane z kraju spoza UE (Chiny). To, czy produkt podlega cłu, należy wyjaśnić z naszym działem obsługi klienta przed złożeniem zamówienia.  Nie płacimy cła ani podatku importowego od sprzedaży i ponosi je kupujący.  Nasze towary są zawsze wysyłane „nieopłacone i nieopodatkowane”.  Kupujący jest „rejestrowanym importerem” i jest odpowiedzialny za prawidłowe opłacenie wszelkich ceł i/lub importowych podatków od sprzedaży i musi w pełni przestrzegać wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych kraju importującego.  Ponieważ zasady importu różnią się w zależności od kraju, przed złożeniem zamówienia sprawdź opłaty celne i podatek importowy w swoim kraju.  Przy odbiorze towaru kupujący jest zobowiązany do pełnej weryfikacji zgodności ze wszystkimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi kraju importującego.

8. Anulowanie lub zmiana zamówienia

8.1 Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej możesz anulować lub zmodyfikować zamówienie, wysyłając wiadomość e-mail.

8.2 Po spakowaniu zamówienia nie można go anulować ani zmienić;  zamiast tego zamówienie musi zostać do nas zwrócone zgodnie z paragrafem 10 poniżej.  Ponieważ nasze produkty są wysyłane z Azji, czas transportu może być dłuższy, nad czym nie mamy kontroli.  Jeśli towary są już w drodze do Ciebie, anulowanie nie jest możliwe.  Prosimy poczekać na otrzymanie towaru i odesłać go do nas.  Oczywiście nadal możesz powiadomić nas z wyprzedzeniem o anulowaniu.  Aby zagwarantować jak najszybszy zwrot, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wysyłki. Zwrot pieniędzy jest możliwy nie wcześniej niż 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli towar nie został odebrany.

8.3 Ponieważ pracujemy w pełni zautomatyzowanym systemie, zamówienia są uruchamiane natychmiast po ich wysłaniu.  Niestety nie możemy przerwać procesu wysyłki do czasu dostawy, dlatego zwroty przed otrzymaniem towaru są możliwe tylko w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

9. Wadliwe produkty

9.1 Przyjmujesz do wiadomości, że Produkty są produktami standardowymi i nie będą wykonane na zamówienie, aby spełnić Twoje specyficzne wymagania.

9.2 Wszystkie opisy produktów, informacje i materiały zawarte w Witrynie są dostarczane „tak jak są” i bez jakichkolwiek gwarancji lub oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych.

9.3 Obrazy produktów mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego produktu, który otrzymujesz.

9.4 Jeśli otrzymany produkt jest wadliwy, możesz powiadomić nas e-mailem o produkcie do zwrotu i dołączyć zdjęcie wadliwego produktu.

9.5 Możesz zwrócić nam Produkt zgodnie z Artykułem 10.

9.6 Sprawdzimy Produkt przy odbiorze.  Nasz czas przetwarzania zależy od Twojego zamówienia.

9.7 Powiadomimy Cię e-mailem, jeśli uznamy, że produkt jest wadliwy.

9.8 Naszym jedynym obowiązkiem wobec Ciebie w odniesieniu do jakiegokolwiek wadliwego Produktu jest (według naszego wyłącznego uznania): (

a) wymiana Produktu i pokrycie kosztów dostarczenia Produktów na adres dostawy, na który zwróciłeś wadliwy Produkt. musimy go odesłać, a następnie dostarczymy produkt zastępczy na adres dostawy;  lub

(b) zapłacić kwotę równą cenie produktu i zwrócić nam wadliwy produkt.  Wypłacimy Ci tę kwotę przelewem na konto, z którego otrzymaliśmy płatność i przy użyciu tej samej metody płatności.

9.9 Jeśli stwierdzimy, że Produkt nie jest wadliwy, możemy według własnego uznania zrezygnować ze zwrotu ceny zakupu Produktu i możemy zażądać uiszczenia uzasadnionych opłat za usługi przy użyciu metody płatności użytej do złożenia zamówienia. opłata.  Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody, opłaty lub wydatki poniesione na mocy niniejszego ustępu w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

10. Zwroty i refundacje

10.1 Nasza polityka zwrotów stanowi część niniejszych warunków, zgodnie z którymi możesz uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i z niej korzystać.

10.2 Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony ze swojego zamówienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją o produkcie do zwrotu i odesłać go do nas.  Termin do odstąpienia od umowy wynosi 30 dni od dnia, w którym Ty lub wskazana przez Ciebie osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem odebrali ostatnią rzecz.

10.3 Koszty i koszty wysyłki zwrotnej pokrywa Klient.

10.4 Aby klient był uprawniony do zwrotu pieniędzy, produkt musi zostać przez nas odebrany.  Sprawdzimy zwrócony produkt po przyjeździe.

10.5 Dopilnujesz, aby Produkt został wysłany do nas w takim samym stanie, w jakim go otrzymałeś oraz aby był odpowiednio zapakowany. Produkt musi być nieużywany, etykiety produktu nie mogą być uszkodzone, a produkt musi być w oryginalnym opakowaniu.  Jeśli produkt zostanie do nas zwrócony w niezadowalającym stanie, zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjęcia zwrotu produktu.

10.6 Nasz czas przetwarzania zwrotów zależy od Twojego zamówienia.

10.7 Jeśli stan zwracanego produktu jest dla nas zadowalający, wyślemy Ci wiadomość e-mail z autoryzacją zwrotu.  Zwroty zostaną dokonane za pomocą metody płatności użytej do zamówienia wkrótce po wysłaniu przez nas powiadomienia o zatwierdzeniu zwrotu.

10.8  Odstąpienie jest zakończone, gdy otrzymamy fizyczny towar.

10.9 Ponieważ nasze towary są wysyłane z Azji, czas transportu może być dłuższy, nad czym nie mamy kontroli.  Jeśli towary są już w drodze do Ciebie, anulowanie nie jest możliwe. Prosimy poczekać na otrzymanie towaru i odesłać go do nas.  Oczywiście nadal możesz powiadomić nas z wyprzedzeniem o anulowaniu.  Aby zagwarantować jak najszybszy zwrot, prosimy o przesłanie nam potwierdzenia wysyłki.  Zwrot pieniędzy jest możliwy nie wcześniej niż 16 tygodni po otrzymaniu zamówienia, jeśli towar nie został odebrany.

11. Kupony

11.1 Płacąc za Produkty w Witrynie, możesz korzystać z naszych kuponów promocyjnych lub rabatów.

11.2 Aby zrealizować kupon lub zniżkę, musisz wprowadzić kupon lub kod rabatowy na stronie kasy naszego zamówienia.

11.3 Po wprowadzeniu i zastosowaniu kuponu lub kodu rabatowego, kupon lub rabat zostaną odzwierciedlone w całkowitej kwocie Twojego zamówienia przy kasie.

12.4 Możesz zastosować lub wykorzystać tylko jeden kupon promocyjny lub zniżkę na zamówienie.

11.5 Kupon promocyjny nie jest oprocentowany i nie ma wartości pieniężnej.

11.6 Jeśli saldo Bonu promocyjnego jest niewystarczające do zrealizowania zamówienia, możesz dopłacić różnicę za pomocą oddzielnej metody płatności dostępnej w Serwisie.

11.7 W przypadku wykorzystania Kuponu promocyjnego na zamówieniu, które zostało zwrócone, wartość Kuponu promocyjnego nie zostanie zwrócona.  Jeśli jednak zapłaciłeś część przy użyciu innej metody płatności, ta część może zostać zwrócona.

12. Dozwolone zastosowania

12.1 Zabrania się („czynów zabronionych”):

(a) korzystania z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób lub wykonywania jakichkolwiek czynności, które powodują lub mogą spowodować uszkodzenie strony internetowej lub pogarszają działanie, dostępność lub dostępność strony internetowej;

(b) korzystać z naszej strony internetowej w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny, niezgodny z prawem, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek nielegalnym, niezgodnym z prawem, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działalnością;

(c) korzystać z naszej strony internetowej w celu kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, publikowania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które zawierają oprogramowanie szpiegowskie, wirusy komputerowe, konia trojańskiego, robaka, program do naciśnięć klawiszy, rootkit lub składają się (lub jest połączony z) innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym;

(d) prowadzić jakichkolwiek systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym scrapingu, eksploracji danych, ekstrakcji danych lub gromadzenia danych) na naszych Stronach internetowych lub w związku z nimi bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

(e) uzyskiwać dostęp lub w inny sposób wchodzić w interakcje z naszą stroną internetową za pomocą robota, pająka lub innych zautomatyzowanych środków;

(f) naruszać zasady określone w pliku robots.txt naszej strony internetowej;

(g) wykorzystywać informacje zebrane z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań marketingu bezpośredniego (w tym marketingu e-mailowego, marketingu SMS-owego, telemarketingu lub poczty bezpośredniej);

(h) wykorzystywać informacje zebrane z naszej strony internetowej do kontaktowania się z jakąkolwiek osobą fizyczną, firmą lub inną osobą lub podmiotem;

(i) używać lub kierować Witryną do interakcji z Urządzeniami, chyba że masz do tego wyraźne upoważnienie;

(j) bezpośrednio lub pośrednio korzystać z infrastruktury Witryny w celu inicjowania, propagowania, uczestniczenia, kierowania lub podejmowania prób zhakowania jakiegokolwiek ataku lub wysyłania szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych komunikatów sieciowych, które ograniczają przepustowość dowolnego urządzenia, niezależnie od rodzaju ataku, niezależnie od tego, czy należy do nas, czy nie;

(k) kopiować, publikować, modyfikować, tłumaczyć, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób bezpośrednio lub pośrednio próbować uzyskać lub udostępnić (czy to w celu tworzenia dzieł pochodnych z kodu źródłowego) struktury lub kodu źródłowego strony internetowej tworzyć lub w inny sposób);

(l) korzystać z Witryny lub uzyskiwać do niej dostępu w celu stworzenia podobnego lub konkurencyjnego produktu lub usługi lub dostarczania porównawczego lub porównawczego badania produktów osobom trzecim;

(m) sprzedawać, cedować, udzielać sublicencji, przenosić, dystrybuować ani dzierżawić dostępu do Witryny;

(o) udostępniania Witryny osobom trzecim za pośrednictwem prywatnej sieci komputerowej;

(p) edytować ani w żaden inny sposób modyfikować treści ani papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub skopiowanych z naszej strony internetowej;

(q) korzystać z Witryny w jakikolwiek sposób zabroniony przez prawo lub regulacje mające zastosowanie do korzystania z Witryny; (r)

składać nieodpowiednich próśb lub składać nieprawidłowe zamówienia; lub

(s) składać spekulacyjnych, fałszywych lub oszukańczych zamówień.

12.2 Przyjmujesz do wiadomości, że będziesz odpowiedzialny wobec nas za wszelkie szkody, straty, odpowiedzialność, koszty lub wydatki poniesione lub poniesione przez nas w wyniku lub w związku z jakimkolwiek zabronionym postępowaniem przeprowadzonym lub dozwolonym przez Ciebie.

12.3 Zgadzasz się powiadomić nas tak szybko, jak jest to praktycznie wykonalne, po tym, jak dowiesz się o jakiejkolwiek osobie zaangażowanej w jakiekolwiek Niedozwolone zachowanie.  Zapewnisz nam uzasadnioną pomoc we wszelkich dochodzeniach, które możemy przeprowadzić na podstawie informacji dostarczonych przez Ciebie w tym zakresie.

12.4 Musisz upewnić się, że wszelkie informacje, które przekazujesz nam za pośrednictwem lub w związku z naszą stroną internetową lub Produktami

były: (a) prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i niewprowadzające w błąd;

(b) przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów

(c) naruszać prywatność, ochronę danych osobowych, poufność lub prawa własności intelektualnej lub inne prawa jakiejkolwiek osoby;  oraz

(d) nie są obraźliwe, zniesławiające, pornograficzne, zniesławiające, niewiarygodne, wprowadzające w błąd, nielegalne lub w inny sposób budzące sprzeciw.

12.5 Niezwłocznie przekażesz nam wszelkie dokumenty lub inne informacje, których potrzebujemy od Ciebie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.  Będziesz niezwłocznie aktualizować wszelkie informacje, które nam przekazujesz, tak aby wszystkie Twoje informacje u nas były zawsze kompletne i dokładne.

12.6 Musisz przestrzegać i ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w związku z korzystaniem z Witryny, niezależnie od tego, czy w swoim kraju zamieszkania, miejscu, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny dostępu, czy w inny sposób.

12.7 Jeśli dowiesz się o jakichkolwiek materiałach lub działaniach w naszej witrynie, które naruszają te warunki, napisz do nas.

13. Linki do stron internetowych

13.1 Łącza z naszej strony internetowej do innych stron internetowych i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.  Linki z naszej strony internetowej do innych stron internetowych i zasobów nie powinny być interpretowane jako nasza rekomendacja lub poparcie dla tych powiązanych stron internetowych lub zasobów lub informacji, które możesz z nich uzyskać.

13.2 Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że nie mamy prawa ani kontroli nad zawartością innych stron internetowych i zasobów, do których prowadzą odnośniki lub odnośniki na naszej stronie internetowej.

13.3 Możesz umieścić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem oraz nie szkodzi ani nie nadużywa naszej reputacji.

13.4 Nie wolno tworzyć linków w jakikolwiek sposób sugerujących jakąkolwiek formę powiązania, zatwierdzenia lub poparcia przez nas, jeśli takie nie istnieją.

13.5 Nie wolno tworzyć łącza do naszej witryny z żadnej witryny, której nie jesteś właścicielem.

13.6 Nasza strona internetowa nie może być umieszczana w ramkach na żadnej innej stronie internetowej, ani nie możesz tworzyć łącza do jakiejkolwiek części naszej strony internetowej innej niż strona główna.

13.7 Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia pozwolenia na link bez uprzedzenia.

13.8 Witryna, do której prowadzi łącze, musi pod każdym względem spełniać standardy treści określone w naszych Zasadach dopuszczalnego użytkowania (patrz paragraf 12 powyżej).

13.9 Skontaktuj się z nami, aby uzyskać naszą uprzednią zgodę na jakikolwiek link do naszej strony internetowej, który nie jest zgodny z punktem 13.

14. Prawa własności intelektualnej

14.1 Kod, struktura i organizacja serwisu są chronione prawami własności intelektualnej.

14.2 Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do naszej strony internetowej, jej treści i publikowanych na niej materiałów.  Prace te są chronione przez obowiązujące prawa i traktaty na całym świecie.  Wszystkie te prawa są zastrzeżone.

14.3 Możesz korzystać z Witryny i wszelkich jej treści wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami.  Zawartość strony internetowej obejmuje treści związane z produktem.

14.4 Zgadzasz się powiadomić nas o wszelkich podejrzeniach naruszenia jakichkolwiek praw własności intelektualnej, które posiadamy.

14.5 Nie możesz używać naszych znaków towarowych bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, chyba że stanowią one część materiału, którego używasz (i dokładnie odtwarzasz) zgodnie z punktem 13.

15. Prywatność

15.1 Nasza Polityka prywatności stanowi część niniejszych Warunków, dzięki którym możesz uzyskać dostęp do naszej Witryny i korzystać z niej.

15.2 Na naszej stronie używamy plików cookies.  Używamy również plików cookie, aby śledzić, w jaki sposób nasi klienci preferują przeglądanie naszej witryny.  Akceptując te warunki, wyrażasz również zgodę na używanie przez nas plików cookie w tym celu.  Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

15.3 Jeśli podasz nam swoje dane osobowe, będziemy je od czasu do czasu przetwarzać zgodnie z Twoimi instrukcjami i podejmiemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony tych danych osobowych przed nieautoryzowanym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. .

15.4 O ile szczególne zabezpieczenia nie są odpowiednie lub inaczej uzgodnione na piśmie, możemy udostępniać informacje i dokumenty wynikające ze sprzedaży Produktów, w szczególności takie informacje i dokumenty mogą być udostępniane drogą elektroniczną wszystkim naszym pracownikom, funkcjonariuszom, doradcom. lub być dostępne dla przedstawicieli.

16. Wirusy

16.1 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

16.2 Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy, aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej.  Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

16.3 Nie wolno nadużywać naszej strony internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie szkodliwe.

16.4 Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą witryną.

16.5 Nie wolno atakować naszej strony internetowej poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”.

16.6 Jeśli uznamy, że naruszyłeś którekolwiek z postanowień niniejszego paragrafu 16, Twoje prawo do korzystania z naszej strony internetowej natychmiast wygasa.  Możemy i będziemy zgłaszać wszelkie naruszenia odpowiednim organom ścigania zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

17. Odpowiedzialność

17.1 Z zastrzeżeniem punktu 17.13, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności i nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę w wyniku: (a) jakichkolwiek Treści osób trzecich lub Treści użytkownika

;

(b) nasze treści, w szczególności dokładność, kompletność lub aktualność naszych treści;

(c) Produktów, w szczególności ich jakości, wizerunku, opisu lub specyfikacji, zgodności z opisem oraz rozsądnej przydatności do określonego celu;

(d) poleganie na jakichkolwiek informacjach zawartych w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub na naszej stronie internetowej lub na dowolnej funkcji przewidzianej w niniejszych Warunkach świadczenia usług lub na naszej stronie internetowej;

(e) niemożność uzyskania dostępu do Witryny lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie, gdy jest ona przerwana, częściowo lub nie działa;  oraz

(f) wszelkie niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek zobowiązania przez nas, bez względu na to, czy powiadomiliśmy o tym z wyprzedzeniem, jeśli i w zakresie, w jakim niewykonanie lub opóźnienie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą rozsądną kontrolą i awariami telekomunikacyjnymi; przerwy w dostawie prądu, terroryzm, strajki paliwowe, niesprzyjająca pogoda, awaria komputera, awaria dostawcy, spory pracownicze i nieobecność personelu z powodu choroby lub urazu, a także czas na wykonanie wszelkich obowiązków, na których wykonanie ma to wpływ, zostanie rozsądnie przedłużony.

17.2 Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności (kontraktowej, deliktowej (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub innej) za utratę zysków, utratę możliwości biznesowych, utratę wartości firmy, utratę oszczędności lub korzyści lub jakiekolwiek pośrednie , strat specjalnych lub wtórnych, nawet jeśli taką stratę lub szkodę można było racjonalnie przewidzieć lub odpowiednia strona wiedziała o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody.

17.3 Nasza odpowiedzialność wynikająca bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków (w tym zakupu produktów od nas zgodnie z niniejszymi Warunkami) lub która nie jest wyraźnie wyłączona w niniejszych Warunkach, będzie ograniczona do kwoty 1000 USD lub wielokrotności pięciokrotność ceny zapłaconej przez Ciebie za produkty powodujące odpowiedzialność i jest ograniczona do tej kwoty. Kwota tego ograniczenia odpowiedzialności zostanie pomniejszona o kwotę wszelkich niezapłaconych kwot, które jesteś nam winien.

17.4 Wszelkie roszczenia którejkolwiek ze stron z tytułu naruszenia umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi muszą zostać wniesione w ciągu jednego roku od działania lub zaniechania, które rzekomo spowodowało stratę. lub koszty muszą zostać zastosowane.

17.5 Z wyjątkiem przypadków, w których jakiekolwiek roszczenie nie może zostać wyłączone lub ograniczone przez prawo, żadne roszczenia wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi nie mogą być wnoszone przez użytkownika osobiście przeciwko naszym pracownikom, urzędnikom, doradcom lub innym zatrudnionym przez nas przedstawicielom. przez nas zaangażowanych w wykonywanie odpowiednich obowiązków.

17.6 Wszelkie oświadczenia lub gwarancje, zarówno umowne, jak i pozaumowne, oraz wszelkie gwarancje, warunki, obietnice i zobowiązania wynikające z ustawy, prawa zwyczajowego, zwyczaju, zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub w inny sposób (w tym wszelkie dorozumiane gwarancje zadowalającej jakości , zgodność z opisem oraz rozsądna przydatność do określonego celu) są wyłączone w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

17.7 Przeciwko nam (w tym naszym pracownikom, kierownictwu lub doradcom) może zostać wszczęte tylko jedno postępowanie w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem.  Działanie lub zaniechanie obejmuje szereg powiązanych ze sobą działań lub zaniechań, to samo działanie lub zaniechanie w powiązanych ze sobą sprawach lub podobne działania lub zaniechania w powiązanych ze sobą sprawach i obejmuje wszelkie roszczenia wynikające z jakiejkolwiek sprawy.

17.8 Ograniczenia zawarte w niniejszym punkcie 17 mają zastosowanie do naszej łącznej odpowiedzialności wobec Ciebie (w tym wobec wszelkich innych osób trzecich, wobec których ponosimy odpowiedzialność, za naszą zgodą lub bez) w związku z jakimkolwiek roszczeniem, a Ty i każda inna osoba możecie działać w związku tylko raz . zastosować go za tę samą szkodę.

17.9 W przypadku ograniczenia odpowiedzialności bez względu na kwotę, ograniczenie to będzie miało zastosowanie do wszystkich świadczonych przez nas Usług lub dostaw Produktów i żadne oddzielne łączne ograniczenia odpowiedzialności nie będą miały zastosowania do Ciebie ani do każdej spółki z grupy, której jesteś członkiem. część i wszyscy użytkownicy firmy jednej wskazanej osoby.

17.10 Jeśli ponosimy solidarną odpowiedzialność wobec Ciebie z inną stroną, jesteśmy zobowiązani do zapłaty tylko tej części, którą można racjonalnie przypisać naszej winie.  Nie będziemy zobowiązani do zapłaty tej części, która jest spowodowana winą innej strony, za którą ta druga strona byłaby odpowiedzialna.

17.11 Wszelka nasza odpowiedzialność wobec Ciebie zostanie zmniejszona o część, za którą inna strona byłaby odpowiedzialna, jeśli: (a)

również wszczęłeś postępowanie lub wystąpiłeś z roszczeniem przeciwko tej drugiej stronie;  lub

(b) wszczęlibyśmy postępowanie sądowe przeciwko tej drugiej stronie lub wnieślibyśmy roszczenie na podstawie rozporządzenia w sprawie odpowiedzialności cywilnej (składki) lub podobnego prawa w dowolnej innej odpowiedniej jurysdykcji.

17.12 Rozważając, czy inne strony są wobec ciebie odpowiedzialne, nie należy brać pod uwagę, że nie możesz wnieść środka prawnego przeciwko innej stronie, ponieważ roszczenia wobec tej strony są przedawnione, a strona ta nie ma niezbędnych źródeł zrzeczenia się lub ograniczenia odpowiedzialności lub druga strona już nie istnieje

17.13 Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszych warunkach nie mają wpływu na naszą odpowiedzialność:

(a) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie;

b) za oszustwo lub zaniedbanie obowiązków pracowniczych;

(c) za jakąkolwiek inną odpowiedzialność, której nie można wyłączyć ani ograniczyć w jurysdykcji, której dotyczy roszczenie, w tym ograniczenie naszego prawa do ograniczenia naszej odpowiedzialności, oraz (d) w każdym innym przypadku ograniczenie naszej odpowiedzialności do mniej

niż ograniczenie minimalnej kwoty wymaganej w danych okolicznościach na podstawie jakiegokolwiek innego prawa lub regulacji odnoszących się do roszczenia;  w takim przypadku ta minimalna kwota zostanie wykorzystana jako substytut kwoty, która miałaby zastosowanie w innym przypadku.

17.14 Niniejsze postanowienia stanowią wyczerpującą listę środków prawnych, jakie każda strona lub osoba trzecia może mieć wobec dowolnej strony na mocy niniejszych Warunków lub w związku z nimi.

18. Odszkodowanie

18.1 Na żądanie w pełni zwolnisz Strony zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, kosztów i strat jakiegokolwiek rodzaju, które Strony zwolnione poniosą lub mogą ponieść w wyniku lub w związku z (a) jakimkolwiek istotnym naruszeniem przez Ciebie którejkolwiek z postanowienia niniejszego Regulaminu

;

(b) wszelkie oszustwa, zaniedbania, wykroczenia lub zaniedbania w odniesieniu do zobowiązań użytkownika wynikających z niniejszych Warunków;  oraz

(c) korzystanie z naszej strony internetowej.

18.2 Jesteśmy uprawnieni do odzyskania od Ciebie wszelkich wydatków bieżących, które zasadnie poniesiemy w związku z jakimkolwiek roszczeniem o odszkodowanie, a wszystkie takie wydatki bieżące będą płatne na żądanie.

19. Zdarzenie siły wyższej

19.1 Jeśli Zdarzenie Siły Wyższej trwa dłużej niż jeden tydzień, możemy natychmiast wypowiedzieć Warunki za pisemnym wypowiedzeniem i bez żadnej odpowiedzialności innej niż zwrot pieniędzy za produkt, za który już zapłaciłeś i który nie został dostarczony.

19.2 Zastrzegamy sobie całkowitą swobodę co do rozwiązania, które zastosujemy, aby w pełni wywiązać się z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków w przypadku Zdarzenia Siły Wyższej.

20. Zmienność

20.1 Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Warunki.  Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, które naszym zdaniem mogą mieć na Ciebie negatywny wpływ.  Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w tych warunkach.  Korzystanie z naszej strony internetowej i wszystkich produktów oferowanych za jej pośrednictwem podlega aktualnym Warunkom Ogólnym.

20.2 Jeśli nie zgadzasz się na zmienione warunki, musisz zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej lub zakupu naszych produktów.

20.3 Jeśli wyraziłeś wyraźną zgodę na niniejsze Warunki, poprosimy Cię o wyraźną zgodę na wszelkie zmiany niniejszych Warunków przed pierwszym zakupem Produktów po wejściu w życie zmiany. Jeśli nie wyrazisz wyraźnej zgody i zgody na zmienione Warunki w określonym przez nas terminie, musisz zaprzestać korzystania z Witryny lub zakupu naszych produktów.

21. Twoje naruszenie

21.1 Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli w jakikolwiek sposób naruszysz niniejsze Warunki lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że ​​naruszyłeś niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób, możemy (a) wysłać Ci jedno lub więcej formalnych ostrzeżeń

;

(b) tymczasowo zawiesić dostęp do naszej strony internetowej;

(c) zaprzestać przetwarzania jakiegokolwiek zamówienia;

(d) odmówić jakiejkolwiek płatności przez Ciebie;

(e) trwale odmówić Ci dostępu do naszej strony internetowej;

(f) blokować komputerom korzystającym z Twojego adresu IP dostęp do naszej strony internetowej;

(g) skontaktować się z dowolnym lub wszystkimi dostawcami usług internetowych i poprosić ich o zablokowanie dostępu do naszej Witryny;  Lub

(h) podjąć przeciwko Tobie kroki prawne, czy to w związku z naruszeniem umowy, czy w inny sposób.

21.2 Jeśli zawiesimy lub zablokujemy lub zawiesimy Twój dostęp do naszej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej części, nie możesz podejmować żadnych działań w celu obejścia takiego zawieszenia, zakazu lub zawieszenia.

22. Rozwiązanie i zawieszenie

22.1 W każdej chwili możesz zaprzestać korzystania z Witryny.

22.2 Możemy zawiesić świadczenie Witryny w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, za powiadomieniem lub bez.

22.3 Bez uszczerbku dla punktu 22.2, możemy zawiesić lub zablokować Twój dostęp do tej Witryny, jeśli korzystanie z Witryny powoduje powstanie jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej lub grozi taką odpowiedzialnością lub zakłóca korzystanie z Witryny przez innych.

22.4 Jeśli zawiesimy lub zakończymy Twój dostęp do Witryny, postaramy się powiadomić Cię z wyprzedzeniem.  Możemy jednak, według własnego uznania, zawiesić lub zablokować dostęp do Witryny natychmiast i bez powiadomienia.

22.5 Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana. Możemy przerwać, zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części naszej strony internetowej z powodów biznesowych lub operacyjnych.  Postaramy się powiadomić Cię z odpowiednim wyprzedzeniem o każdym zawieszeniu lub anulowaniu.  Nie będziesz uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności w przypadku rozwiązania, zawieszenia, anulowania lub modyfikacji Witryny.

23. Skutek wypowiedzenia

23.1 Wypowiedzenie niniejszych Warunków powoduje natychmiastowe wygaśnięcie wszelkich zobowiązań do zapewnienia obsługi klienta.

23.2 W żadnym wypadku nie będziesz uprawniony do odszkodowania od nas za jakąkolwiek utratę praw, utratę dobrej woli lub jakąkolwiek inną stratę wynikającą z rozwiązania niniejszych Warunków z jakiegokolwiek powodu.

23.3 Wypowiedzenie niniejszych Warunków nie wpłynie na żadne inne prawa, które już zostały nabyte i nie wpłynie na żadne postanowienie niniejszych Warunków, które zgodnie z ich warunkami mają obowiązywać lub wejdą w życie później.  Paragrafy 17 (Odpowiedzialność) i 18 (Odszkodowanie) pozostają w mocy po wygaśnięciu niniejszych Warunków.

24. Postanowienia ogólne

24.1 Nie możesz cedować żadnych swoich praw wynikających z niniejszych Warunków.

24.2 Prawa, uprawnienia i środki prawne określone w niniejszych Warunkach (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych) kumulują się i nie wykluczają praw, uprawnień i środków prawnych przewidzianych przez prawo lub w inny sposób.

24.3 Zlecamy hosting strony internetowej stronie trzeciej.

24.4 Jeśli ważność lub wykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków jest w jakikolwiek sposób ograniczona przez jakiekolwiek obowiązujące prawo, postanowienie to będzie ważne i wykonalne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez to prawo.  Nieważność lub niewykonalność któregokolwiek z takich postanowień nie ma wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

24.5 Niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub środka zaradczego przewidzianego w niniejszych Warunkach lub przez prawo nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa, uprawnienia lub środka zaradczego. Jeśli zrzekniemy się jakiegokolwiek naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie będzie to stanowić zrzeczenia się tego prawa, upoważnienia ani środka prawnego. być zrzeczeniem się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia tego postanowienia lub zrzeczeniem się jakiegokolwiek naruszenia jakiegokolwiek innego postanowienia.

24.6 Wykonywanie praw stron umowy wynikających z niniejszych Warunków nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

24.7 Niniejsze Warunki są korzystne dla nas i dla Ciebie i nie mają przynosić korzyści ani być egzekwowane przez jakąkolwiek stronę trzecią.

25. Obowiązujące prawo

25.1 Niniejsze Warunki, ich przedmiot i forma (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu Hongkongu i zgodnie z nim będą interpretowane.

25.2 Wszelkie spory, kontrowersje, różnice lub roszczenia (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym istnienie, ważność, interpretacja, wykonanie, naruszenie lub rozwiązanie ich warunków lub wszelkie spory, które nie są zobowiązanie umowne wynikające z niniejszych Warunków lub związane z niniejszymi Warunkami zostanie poddane i ostatecznie rozstrzygnięte w arbitrażu administrowanym przez Hongkong, obowiązującym w momencie złożenia Zawiadomienia o arbitrażu.  Prawem niniejszej klauzuli arbitrażowej jest prawo Hongkongu.  Siedzibą trybunału arbitrażowego jest Hongkong.  Liczba arbitrów wynosi jeden.

26. Interpretacja

26.1 W niniejszych Warunkach: „Umowa” oznacza Twoje zamówienie na Produkt lub Produkty zgodnie z niniejszymi Warunkami, które akceptujemy zgodnie z punktem 4.3;

„Klient”  oznacza każdą osobę fizyczną, która składa zamówienie w Serwisie;

„Adres dostawy”  oznacza adres dostawy określony w odpowiednim Zamówieniu;

„Szacowana data dostawy”  oznacza przewidywaną datę dostawy Zamówienia;

„Zdarzenie siły wyższej”oznacza dowolne zdarzenie lub okoliczność, które powodują, że nie jesteśmy w stanie lub opóźniamy naszą zdolność do wykonania jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków i które jest wynikiem przyczyny pozostającej poza naszą kontrolą i nie można jej przypisać brakowi należytej staranności w celu zapobieżenia takiemu niepowodzeniu lub opóźnienia i wiąże się z wojną lub groźbą wojny;  wyższa moc;  katastrofy naturalne lub nuklearne;  zamieszki lub niepokoje społeczne;  pandemia;  akty terroryzmu;  złośliwe uszkodzenie;  pożar lub powódź;  Zgodność z nowym prawem lub rozporządzeniem organu rządowego lub sądowego;  zamknięcie lotnisk lub portów;  lub spory biznesowe niepowiązane ze stroną,

„Strony zabezpieczone” oznacza nas, każdego podmiotu stowarzyszonego i ich odpowiednich urzędników, pracowników, dostawców i agentów.

„Prawa własności intelektualnej”  oznaczają wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym patenty, znaki towarowe, prawa do wzorów, prawa autorskie, prawa do baz danych, tajemnice handlowe i wszelkie prawa o podobnym charakterze;

„Zamówienie”  oznacza zamówienie złożone przez Ciebie za pośrednictwem naszej strony internetowej w celu zakupu od nas Produktu lub Produktów;

„Potwierdzenie zamówienia”  oznacza wiadomość e-mail, którą wysyłamy z potwierdzeniem zamówienia zgodnie z punktem 4.3;

„Pośrednik płatności”

„Produkt”  oznacza produkt oferowany na naszej stronie internetowej;

„Witryna”  oznacza Witrynę;

„Infrastruktura Witryny”  oznacza wszystkie nasze systemy (w tym kod), które umożliwiają, udostępniają lub opisują Witrynę;

26.2 Odniesienia do „paragrafów” odnoszą się do paragrafów niniejszych Warunków.

26.3 Nagłówki służą wyłącznie wygodzie i nie mają wpływu na interpretację ani konstrukcję niniejszych Warunków.

26.4 Słowa wyrażające liczbę pojedynczą obejmują również liczbę mnogą i odwrotnie.  Słowa określające płeć obejmują każdą płeć, a odniesienia do osób obejmują osobę, firmę, korporację, firmę lub spółkę osobową.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze dotyczące niniejszych Warunków świadczenia usług, Witryny lub Produktów, napisz do nas.