Przejdź do treści

BEZPŁATNA WYSYŁKA + 30-DNIOWY ZWROT

Koszyk

Ochrona danych

Oświadczenie o zbieraniu danych osobowych

Niniejsze Oświadczenie o gromadzeniu danych osobowych („PICS”) ma na celu poinformowanie Cię zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (prywatności):

 1. w jakim celu Twoje dane osobowe, które zbieramy, będą wykorzystywane po zebraniu w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny („Witryna”) lub zakupem produktów sprzedawanych za pośrednictwem tej witryny („Produkty”);
 1. komu mogą być udostępniane Twoje dane osobowe;  I
 1. Z kim możesz się skontaktować w celu sprawdzenia lub poprawienia danych?

Możemy zmieniać te OBRAZY, wprowadzając zmiany na tej stronie.  Powinieneś od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby zanotować wszelkie wprowadzane przez nas zmiany.

1. Użytkownik danych

1.1 („my”, „nas”, „nasz”) jest użytkownikiem danych.

2. Osoby dotknięte chorobą

Niniejsze PICS dotyczą danych osobowych („Ty” lub „Twój”):

(a) odwiedzających: osoby odwiedzające naszą stronę internetową;

(b) Użytkownicy: osoby, które kupują, zamawiają lub otrzymują Produkty;

(c) Osoby kontaktowe: osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, poczty elektronicznej lub innych środków.

3. Co zbieramy

3.1 Możemy gromadzić, przechowywać, przetwarzać, przekazywać i wykorzystywać następujące rodzaje danych osobowych:

(a) od odwiedzających: adres IP lub inne unikalne identyfikatory urządzenia;*

(b) użytkownicy:

 1. Nazwa użytkownika;
 2. hasło do konta;

iii.  pełne imię i nazwisko;  *

 1. Adres e-mail;  *
 2. Adres rozliczeniowy;  *
 3. Adres pocztowy;*

VII.  Informacja o płatności;  *

VIII.  numer telefonu;

(c) z kontaktów:

 1. pełne imię i nazwisko;  *
 2. Adres e-mail;  *

iii.  wszelkie inne dane osobowe, które nam przekazujesz.

* oznacza obowiązkowe dane osobowe

3.2 Jeśli nie podasz nam wymaganych danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci dostępu do naszej strony internetowej, dostarczyć Ci naszych produktów lub odpowiedzieć na Twoją komunikację z nami.

4. Cel i zastosowanie

4.1 Jesteśmy upoważnieni do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, przekazywania i wykorzystywania Twoich danych osobowych w następujących celach:

(a) aby dostarczać Ci nasze produkty, takie jak  :

 1. zarządzać i realizować Twoje zamówienia;
 2. jeśli zdecydujesz się zarejestrować konto na naszej stronie internetowej, utwórz i zaktualizuj swoje konto zarejestrowane u nas;  I

iii.  w celu przetwarzania i ułatwiania fakturowania i płatności za Twoje zamówienia;

(b) monitorować i analizować korzystanie z naszej strony internetowej oraz tworzyć zbiorcze statystyki dotyczące takiego korzystania;

(c) w celu dostosowania korzystania z naszej witryny internetowej, w tym określenia preferencji i zachowań w celu lepszego zaspokojenia indywidualnych potrzeb;

(d) ulepszać naszą stronę internetową i nasze produkty w oparciu o informacje i opinie, które otrzymujemy od Ciebie oraz w oparciu o naszą analizę korzystania z naszej strony internetowej i zakupów produktów;

(e) w celu badań i rozwoju oraz wykorzystywania Twoich danych osobowych do testowania, badań, analiz i wspierania rozwoju produktów (w tym uczenia maszynowego);

(f) w celu obsługi klienta i pomocy nam w skuteczniejszym reagowaniu na Twoje zgłoszenia serwisowe, otrzymywania informacji zwrotnych i próśb o wsparcie;

(g) do komunikacji niemarketingowej związanej z Twoimi zamówieniami, takiej jak  B. Potwierdzenia zamówień i powiadomienia o wysyłce;

h) w celach technicznych oraz na potrzeby zarządzania projektami;

(i) utrzymywać bezpieczeństwo i integralność danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszej strony internetowej;

j) zapobiegać oszustwom;

(k) na potrzeby procesu prawnego lub zgodnie z wymaganiami organów regulacyjnych, agencji rządowych i oficjalnych żądań;

(l) w celu marketingu bezpośredniego, ale tylko wtedy, gdy uzyskamy Twoją zgodę (patrz paragraf 11 poniżej);  oraz

(m) do innych celów bezpośrednio związanych z powyższym.

4.2 Gromadzone przez nas dane osobowe nie mogą być wykorzystywane w żadnym innym celu, chyba że:

(a) wyraziłeś wyraźną zgodę na ich wykorzystanie w odpowiednim innym celu;

b) cel jest bezpośrednio związany z celem, w jakim dane osobowe zostały zebrane;  lub

(c) możemy wykorzystywać dane osobowe w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wyjątku lub w inny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

5.  Nabywca

5.1 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

(a) naszym pracownikom i kierownictwu;

(b) nasze spółki zależne oraz ich pracownicy i kierownicy;

(c) Shopify Inc. oraz jej spółkom zależnym i macierzystym, dostawcy usług IT, którego angażujemy do zarządzania i utrzymywania Witryny oraz przetwarzania Twoich zamówień składanych za pośrednictwem Witryny;

(d) Paypal Holdings Inc. oraz jej podmioty stowarzyszone i inne podmioty przetwarzające płatności lub pośredników („Podmioty przetwarzające płatności”), których możemy zatrudnić do przetwarzania transakcji płatniczych dla nas w związku z naszymi produktami lub w ramach naszej działalności;

(e) dostawcom naszych produktów („Dostawcy”), aby nasze produkty mogły być wysyłane do Ciebie;

(f) innym usługodawcom i podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, takim jak:

 1. dostawcy usług administracyjnych;
 2. dostawcy usług IT i oprogramowania;

iii.  dostawcy analiz danych;

 1. dostawcy usług wprowadzania i przetwarzania danych;
 2. dostawca usług w chmurze;  I
 3. biura kredytowe.

(g) nasi ubezpieczyciele i bankierzy;

(h) naszym profesjonalnym doradcom prawnym, finansowym i księgowym;

(i) innej firmie, podmiotowi lub osobie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub wniosku rządowego lub gdy ujawnienie jest właściwe ze względów bezpieczeństwa.  Obejmuje to udostępnianie Twoich danych osobowych innym firmom, organizacjom lub osobom fizycznym w celu ochrony przed oszustwami i zapobiegania oszustwom;  oraz

(j) jakiejkolwiek innej firmie, podmiotowi lub osobie w związku z negocjacjami dotyczącymi fuzji, sprzedaży aktywów firmy, konsolidacji lub reorganizacji, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności przez taką inną firmę lub do takiej innej firmy.

5.2 Jeśli dokonujesz płatności na naszą rzecz za pośrednictwem podmiotów przetwarzających płatności, zawierasz umowę bezpośrednio z podmiotem przetwarzającym płatności i podlegasz ich warunkom świadczenia usług oraz polityce prywatności.  Powinieneś zapoznać się z polityką prywatności podmiotu przetwarzającego płatności i, jeśli to możliwe i według własnego uznania, wyrazić zgodę na tę politykę, która nie podlega tym obrazom ani naszej polityce prywatności.

5.3 Jeśli udostępnimy Twoje dane osobowe komukolwiek innemu, zapewnimy poufność Twoich danych osobowych, włączając klauzule poufności lub inne klauzule umowne w umowach ze stronami trzecimi, którym udostępniamy Twoje dane osobowe.

5.4 Możemy ujawnić Twoje dane osobowe komukolwiek innemu niż określone w punkcie 5.1 powyżej, z zastrzeżeniem uprzedniego powiadomienia i Twojej zgody.

6. Pliki cookie

6.1 Nasza Polityka plików cookie stanowi część niniejszej Polityki prywatności, dzięki której możesz uzyskać dostęp do naszej Witryny i korzystać z niej.

6.1 Plik cookie to mały plik danych, który strona internetowa może wysłać do twojego komputera lub urządzenia, kiedy odwiedzasz naszą stronę.

6.2 Pliki cookies wykorzystywane są w celu lepszego i wydajniejszego działania serwisu, najczęściej poprzez umożliwienie rozpoznania Ciebie i zapamiętania ważnych informacji ułatwiających korzystanie z serwisu (np. poprzez zapamiętanie Twoich preferencji użytkownika).

6.3 Używamy plików cookie do:

(a) przechowywania danych technicznych w celu zapewnienia, że ​​nasza witryna ładuje się i wyświetla poprawnie i wydajnie podczas odwiedzania naszej witryny;

(b) zapamiętać Twoje wybory lub informacje, które podajesz (np. nazwę użytkownika, język lub region, w którym się znajdujesz), aby Twoje preferencje mogły zostać zachowane podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej i nie będziesz musiał ponownie uwierzytelniać się podczas przyszłych wizyt;

(c) analizować, w jaki sposób poruszasz się po naszej stronie internetowej, aby pomóc nam ulepszyć projekt;  oraz

(d) śledzić Twoje zachowanie i preferencje, abyśmy mogli ocenić, jakiego rodzaju informacje i produkty możesz od nas być zainteresowany.

6.4 Używamy:

(a) sesyjnych plików cookie, które są unikalne dla każdej wizyty na naszej stronie internetowej;  oraz

(b) trwałe pliki cookie, które nie są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki i są aktywowane za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą witrynę.

6.5 Pliki cookie, których używamy, to:

(a) niezbędne pliki cookie, które są niezbędne dla naszej witryny internetowej, aby pomóc Ci przechodzić ze strony na stronę i korzystać z funkcji naszej witryny internetowej;

(b) funkcjonalne pliki cookie, które umożliwiają naszej witrynie zapamiętanie Twoich wyborów i zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji;  lub

(c) wydajnościowe pliki cookie, które zbierają informacje o korzystaniu z naszej witryny i pomagają nam ulepszać sposób działania witryny.

6.6 Używamy ograniczonej liczby plików cookie stron trzecich;  można je znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

6.7 Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej bez powiadamiania nas o sprzeciwie wobec używania plików cookie lub cofania zgody, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.

6.8 W każdej chwili możesz odmówić korzystania z plików cookies lub wycofać zgodę, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.  Ustawienia te można zwykle znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej lub klikając „Pomoc” w menu przeglądarki.  Usunięcie plików cookie może wpłynąć na korzystanie z naszej witryny i korzystanie z niej.

6.9 Pliki cookies przechowujemy tylko przez czas niezbędny do realizacji funkcji, w jakiej są wykorzystywane.  Ta funkcjonalność różni się w zależności od pliku cookie.

7. Retencja

7.1 Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.  Możemy również przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub prawnych.

7.2 Dane osobowe, które nam przekazałeś, zostaną usunięte po upływie tego okresu przechowywania.

9. Dostęp i korekta

9.1 Zgodnie z RODO masz prawo:

(a) zażądać kopii swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu, chyba że jesteśmy zwolnieni z obowiązku spełnienia żądania dostępu do danych;  oraz

(b) zażądać, abyśmy dokonali niezbędnych poprawek w danych osobowych, które Twoim zdaniem są niedokładne, po tym, jak spełnimy Twoją prośbę o dostęp do danych.  Możemy odrzucić wniosek o sprostowanie danych, jeśli uznamy, że dane osobowe są prawidłowe, opinia lub proponowana korekta są niedokładne.

9.2 Jeśli chcesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych lub je poprawić, skontaktuj się z nami.

9.3 Zastrzegamy sobie prawo do pobrania rozsądnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o dostęp do danych osobowych lub ich poprawienie.

10. Marketing bezpośredni

10.1 Możemy wykorzystywać zebrane dane osobowe do bezpośredniej sprzedaży naszych produktów.

10.2 Rodzaje danych osobowych, których używamy do celów marketingu bezpośredniego to:

□ Twoje pełne imię i nazwisko;

□ Twój adres e-mail;

□ Nie sprzeciwiam się wykorzystywaniu tego typu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

□ Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie typów danych osobowych wskazanych w zaznaczonych polach do usług marketingu bezpośredniego (ale nie innych typów).

10.3 Działania marketingu bezpośredniego, które zamierzamy prowadzić z wykorzystaniem Twoich danych osobowych to:

□ Materiały informacyjne i promocyjne dotyczące: naszych produktów, podobnych produktów, które już kupiłeś, rabatów i innych promocji oraz informacje o nas, które naszym zdaniem mogą Ci się przydać;

□ aktualizacje dotyczące naszej strony internetowej lub produktów;  I

□ życzenia świąteczne.

□ Nie sprzeciwiam się otrzymywaniu tego rodzaju działań marketingu bezpośredniego.

□ Odmawiam otrzymywania rodzajów działań marketingu bezpośredniego w zaznaczonych polach (ale nie innych rodzajów).

10.4 O ile wyraźnie nie wyrazisz na to zgody, nie możemy wykorzystywać rodzajów danych osobowych do działań marketingu bezpośredniego opisanych w niniejszym punkcie 11. 10.5

Jeśli uzyskamy Twoją zgodę na marketing bezpośredni, możemy ujawnić Twoje dane osobowe osobom wymienionym w ust. 5.1 powyżej w celach marketingu bezpośredniego.

10.6 Możesz poprosić nas o zaprzestanie wykorzystywania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego w dowolnym momencie, wysyłając do nas wiadomość e-mail lub odpowiadając na naszą komunikację marketingu bezpośredniego z nagłówkiem „zrezygnuj”.